Enligt DGS:s dagliga epidemiologiska bulletin är 1 127 personer inlagda på sjukhus i dag, 47 färre än i onsdags, och på intensivvårdsavdelningarna finns det nu 70 patienter, två färre än föregående dag, även om inte alla inläggningar beror på Covid-19.

Antalet aktiva fall ökade i dag till 482 801, 4 457 fler än i onsdags, och under de senaste 24 timmarna rapporterades 8 319 personer ha tillfrisknat, vilket innebär att totalt 2 876 177 personer har tillfrisknat sedan pandemins början.

Av de 18 dödsfallen under de senaste 24 timmarna inträffade fem i den centrala regionen, fem i den norra regionen, tre i Lissabon och Vale do Tejo, två i Alentejo, två i Algarve och en i den autonoma regionen Madeira.

I de olika åldersgrupperna dog 14 äldre personer över 80 år och fyra personer i åldern 70-79 år.

Flest nya infektioner diagnostiserades i regionen Lissabon och Tagusdalen, med 5 252 infektioner, följt av den centrala delen (2 498), norra delen (2 066), Alentejo (1 041), Algarve (832), Madeira (762) och Azorerna (343).

Sedan pandemins början, i mars 2020, har Lissabon och Tagusdalen registrerat 1 201 017 fall och 8 799 dödsfall.

I den norra regionen har det förekommit 1 248 679 infektioner och 6 506 dödsfall och den centrala regionen har nu en ackumulerad totalsumma på 516 074 infektioner och 3 799 dödsfall.

Algarve har sammanlagt haft 141 843 smittade och 700 dödsfall och Alentejo summerar till 125 505 fall och 1 189 dödsfall med Covid-19.

Den autonoma regionen Madeira har sedan pandemins början 84 855 infektioner och 195 dödsfall och Azorerna 62 290 fall och 97 dödsfall.

De regionala myndigheterna på Azorerna och Madeira publicerar dagligen sina uppgifter, som kanske inte stämmer överens med den information som offentliggörs i DGS-bulletinen.

Sedan mars 2020 har 21 285 personer i Portugal som smittats av sars-CoV-2 dött, varav 11 194 män och 10 091 kvinnor.