Jag respekterar författarens åsikt som beskrivs i denna text, men jag kan inte förstå författarens argument och vill därför offentliggöra en korrekt åsikt, eftersom en felaktig åsikt/information eventuellt skulle komplicera allmänhetens uppfattning ytterligare.

Jag antar att skribenten är brittisk och har njutit av den period då Storbritannien var medlem i EU, men, vare sig man vill det eller inte, är verkligheten den att Storbritannien inte längre är medlem i EU eftersom landet förkastade fördraget och lämnade unionen.

Om skribenten hänvisar till eller ansluter sig till Schengenavtalet under EU:s styre är Storbritannien inte längre part i fördraget och därför är det helt irrelevant att tala om hur länge en nation kan tillåta en utländsk medborgare att stanna och/eller röra sig inom en nation eller mellan/bland länder, i den mån det gäller Storbritannien. Det är också olämpligt att argumentera/klagomåla om EU-byråkrater (om man inte är lagligt bosatt i ett EU-land).

Varje land har sina egna invandrings- och tullbestämmelser/krav, och vad en EU-medlemsstat eller dess medborgare kan göra anges i fördraget/avtalen och gäller endast medlemsstater och deras lagliga invånare, vilket Storbritannien inte är. Överambitiösa/makthungriga politiker som Boris Johnson, Nigel Farage eller liknande lyckades vilseleda den brittiska allmänheten med felaktig information/falsk data etc. och lyckades lämna EU, så de måste leva med det.

Tyvärr är det den brittiska allmänheten som är sugna och brexitpolitikerna som är sugna. EU-byråkrater dikterar inte vem som ska åka vart och spendera pengar, t.ex. i Portugal. EU-byråkraterna klarar sig bra och Portugal gynnades i stor utsträckning och gör stora framsteg och blir inte dödade.

TB, Almancil