"Även om totalt 5,94 miljoner dödsfall rapporterades mellan den 1 januari 2020 och den 31 december 2021, uppskattar vi att 18,2 miljoner människor i världen dog på grund av Covid-19-pandemin - ett mått på överdödlighet - under denna period", säger forskningen, som redan har granskats av kollegor.

När det gäller Portugal visar studien på 19 000 dödsfall som rapporterats av Covid-19 fram till den 31 december, en dödlighet av Covid-19 per 100 000 personer på 94,8 och ett beräknat överskott av dödsfall på 40 400 personer.

Utredningen tillägger också att överdödligheten varierade kraftigt mellan olika regioner, även om antalet dödsfall till följd av pandemin var mycket högre särskilt i Sydasien och Afrika söder om Sahara än vad de officiella registren visar.

"Man uppskattar att överdödligheten är 120 dödsfall per 100 000 invånare i hela världen och att 21 länder har en överdödlighet på mer än 300 dödsfall per 100 000 invånare", framhåller utredningen i sina slutsatser.

De högsta uppskattade överdödligheten noterades i Latinamerika (512 dödsfall per 100 000 invånare), Östeuropa (345 dödsfall), Centraleuropa (316), södra Afrika söder om Sahara (309) och centrala Latinamerika (274).