Den 9 mars antog parlamentsledamöterna ett initiativbetänkande där de uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag innan dess mandatperiod löper ut. Under måndagens debatt i plenum togs kommissionens, Frankrikes, Tysklands, Italiens, Storbritanniens, Kanadas och USA:s åtagande att begränsa tillgången till "gyllene pass" för rika ryssar med kopplingar till regeringen upp. Texten antogs med 595 röster mot 12 och 74 nedlagda röster.

Förbud mot gyllene pass

Europaparlamentet betonar att system för "medborgarskap genom investeringar" (CBI), där tredjelandsmedborgare får medborgarrättigheter i utbyte mot en summa pengar, "undergräver kärnan i EU-medborgarskapet". Parlamentet beskriver denna praxis - som tillämpas på Malta, Bulgarien och Cypern - som "snålskjuts", eftersom medlemsstaterna säljer något som aldrig var tänkt att bli en handelsvara. Ansökningar har godkänts även när kraven inte uppfyllts, säger ledamöterna och kräver att dessa system ska avvecklas på grund av de risker de innebär.

Förordningen om gyllene visum

Parlamentet noterar de mindre allvarliga riskerna med system för "uppehållstillstånd genom investeringar" (RBI) och begär EU-regler för att bidra till att bekämpa penningtvätt, korruption och skatteflykt:

- Det är nödvändigt att införa stränga bakgrundskontroller (även av de sökandes familjemedlemmar och finansieringskällor), obligatoriska kontroller mot EU:s databaser och kontrollförfaranden i tredjeländer;

- Rapporteringsskyldigheter för medlemsstaterna, inklusive ett system för "anmälan och samråd" som gör det möjligt för andra medlemsstater att göra invändningar.

- Krav på minsta fysiska bosättning (för sökande) och aktivt engagemang, kvalitet, mervärde och bidrag till ekonomin (för deras investeringar).

Inga pass eller visum för ryska oligarker

Parlamentet välkomnar de berörda medlemsstaternas åtagande att begränsa försäljningen av medborgarskap till ryssar med kopplingar till den ryska regeringen, och kräver att alla CBI- och RBI-system i EU med omedelbar verkan ska utesluta ryska sökande. Parlamentet uppmanar EU:s regeringar att ompröva alla godkända ansökningar från de senaste åren och se till att "ingen rysk individ med finansiella, affärsmässiga eller andra kopplingar till Putinregimen behåller sitt medborgarskap och sina uppehållsrättigheter". Dessutom uppmanar de kommissionen att förbjuda ryska medborgare som är föremål för EU-sanktioner från alla RBI-system.

Enligt ett pressmeddelande från Europaparlamentet beklagar parlamentsledamöterna bristen på omfattande säkerhetskontroller och kontrollförfaranden i båda typerna av system och tillägger att det inte bör vara möjligt att lämna in flera ansökningar i olika medlemsstater. Medlemsstaterna bör inte förlita sig på kontroller som utförs av icke-statliga aktörer. Parlamentet efterlyser en EU-avgift på en meningsfull procentsats på de investeringar som görs - tills "gyllene pass" fasas ut, och på obestämd tid för "gyllene visum". Parlamentet uppmanar också kommissionen att utöva påtryckningar på de tredjeländer som har rätt till viseringsfria resor till EU för att få dem att följa efter.

"Parlamentet konstaterar att mellanhänder i dessa system varken är öppna eller hålls ansvariga och efterlyser ett förbud mot deras inblandning i CBI och en "strikt och bindande reglering" för deras roll i RBI, som bör omfatta sanktioner".

Föredragande Sophia in 't Veld (Renew, NL) kommenterade: "Dessa system tjänar bara till att tillhandahålla en bakdörr in i EU för skumma individer som inte kan komma in i fullt dagsljus. Det är dags att stänga den dörren, så att ryska oligarker och andra personer med smutsiga pengar inte kommer in. Medlemsstaternas regeringar har vägrat att ta itu med problemet och hävdat att det inte är en EU-fråga. Med tanke på vad som nu händer kan de inte längre ducka för denna fråga."