Enligt uppgifter från INE, som en del av uppdateringen av konsumentprisindexet (CPI). Uppgifterna visar att inflationen i Portugal fortsatte den uppåtgående trenden och ökade till 4,2 % förra månaden, jämfört med februari förra året.

Enligt det nationella statistikinstitutet visade alla regioner i februari "positiva årsvariationer i bostadshyror, där Lissabon och Algarve noterade de mest intensiva ökningarna (2,3 %)".

När det gäller det genomsnittliga värdet av bostadshyror per kvadratmeter var det en månatlig ökning på 0,2 %, en ökning som var 0,1 procentenheter lägre än föregående månad.