Enligt ministerrådets uttalande kommer dokumentet att ändra tillämpningsområdet för den resolution som ger tillfälligt skydd till personer som kommer från Ukraina på grund av krigssituationen.

Resolutionen utvidgar "tillämpningsområdet för systemet för tillfälligt skydd till icke-ukrainska medborgare, tredjelandsmedborgare eller statslösa personer och deras släktingar som åtnjuter internationellt skydd i Ukraina, samt till icke-ukrainska medborgare, tredjelandsmedborgare eller statslösa personer som är bosatta i Ukraina och som inte kan återvända till sitt ursprungsland", heter det i uttalandet.

Snabb integration

Den portugisiska regeringen har också godkänt "exceptionella åtgärder" i samband med beviljandet av tillfälligt skydd för personer som kommer från Ukraina till följd av kriget, för att säkerställa en "effektiv och snabb" mottagnings- och integrationsprocess.

De som ansöker om tillfälligt skydd får automatiskt ett uppehållstillstånd i Portugal för ett år, som kan förlängas två gånger med en period på sex månader.