Motionen med titeln "För installation av bankomaterminaler i alla kommundelar" godkändes "med stor majoritet" på kongressens tredje och sista dag.

Med sju nedlagda röster och inga röster emot kräver motionen, vars första undertecknare är ordföranden för Santo Amaro församlingsråd i Sousel i Portalegre-distriktet, att bankomater ska installeras i alla landets församlingar.

I dokumentet uppmanas Caixa Geral de Depósitos att ta på sig "sin roll som statlig bank" och att stå för de initiala kostnaderna för att installera bankomaterna, liksom de månatliga kostnaderna.

"Denna åtgärd är av yttersta vikt både för befolkningens livskvalitet och för deras oundgängliga säkerhet", står det i motionen, som föreskriver att man fastställer vilka kommundelar som redan har uttagsautomater och att de investeringar som görs med installationen stöds av staten "retroaktivt".

I förslaget framhåller borgmästare Nélio Painha att flera befolkningar för närvarande "reser dussintals kilometer utan kollektivtrafik och ofta utan egna medel för att få tillgång till en bank eller ens en bankomatterminal".