"Det uppskattas att BA.2-linjen är klart dominerande i Portugal och står för 82 % av de positiva testerna den 14 mars", heter det i veckorapporten om den genetiska mångfalden av SARS-CoV-2 från Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo George (INSA).

BA.2-linjen, som delar flera genetiska egenskaper med BA.1, upptäcktes i Portugal i slutet av 2021 och har ökat i prevalens sedan dess.

Omicron-varianten, som av Världshälsoorganisationen (WHO) klassificeras som "oroväckande", omfattar flera linjer som identifieras med prefixet `BA´, inklusive BA.1 och BA.2, som härstammar från samma stamtavla (B.1.1. 529) och har ett "överskott" av mutationer i proteinet `spike´.

När det gäller BA.1, som identifierades för första gången i Portugal i november 2021 och som nådde en maximal prevalens på 95,6 % av infektionerna i januari, fortsätter de senaste veckornas nedåtgående trend och sjunker nu till 18 %, meddelar INSA.

Nyligen avancerade WHO att preliminära studier tyder på att BA.2 är mer överförbar än BA.1, men organisationen noterade att "verkliga data" om klinisk svårighetsgrad i Sydafrika, Storbritannien och Danmark, där immuniteten från vaccination och naturlig infektion är hög, visar att "det inte fanns någon rapporterad skillnad i svårighetsgrad mellan BA.2 och BA.1".

"Reinfektion med BA.2 efter infektion med BA.1 har dokumenterats, men de första uppgifterna från studier på befolkningsnivå tyder på att infektion med BA.1 ger ett starkt skydd mot reinfektion med BA.2", tillade WHO.