"Ministerrådet har godkänt resolutionen som förlänger förklaringen av beredskapssituationen inom ramen för pandemin av sjukdomen Covid-19 till 23.59 den 30 mars 2022", står det i uttalandet.

Enligt regeringen håller resolutionen, som träder i kraft den 23 mars, de åtgärder som för närvarande är i kraft oförändrade.

Till de gällande åtgärderna hör obligatorisk användning av munskydd i offentliga inomhusmiljöer, hälsovårdstjänster och transporter.

För dem som inte har fått en boosterdos av vaccinet mot Covid-19 är ett negativt test för SARS-CoV-2-coronaviruset fortfarande obligatoriskt vid besök på vårdhem och hälsovårdsinrättningar, med hänsyn till att de är grupper med särskild sårbarhet.

Enligt de senaste uppgifterna från generaldirektoratet för hälsa har mer än 21 300 personer dött i Portugal sedan mars 2020 och mer än 3,4 miljoner fall av infektion har registrerats.