"Denna uppdatering kommer att träda i kraft i maj och motsvarar en genomsnittlig variation på 3 %", säger en officiell källa på elbolaget.

EDP höjde redan i januari elpriserna med i genomsnitt 2,4 %.

"Under de senaste åren har EDP Comercial försökt att garantera stabilitet för sina kunder genom att uppdatera tarifferna endast i början av varje år, även under perioder med prisfluktuationer på grossistmarknaderna", sade EDP.

De tillade dock att "det nuvarande internationella sammanhanget har intensifierat denna instabilitet och orsakat en ökning av priset för inköp av el, som för närvarande är ungefär tre gånger högre än vad som noterades under det sista kvartalet förra året".

Gasen ökar

Galp meddelade också i veckan att man kommer att höja avgifterna för hushållskunder från och med den 15 april, med månatliga höjningar på upp till tre euro för naturgas och mellan en och två euro för el, bekräftade en officiell källa.

I det meddelande som skickades till kunderna, som Lusa hade tillgång till, framhåller Galp att "de nya priserna [...] återspeglar ökningen av kostnaden för att förvärva energi i linje med prisutvecklingen på den internationella marknaden", och anger de nya värdena, men utan att hänvisa till variationen i fråga.