Vid edseden för de 101 nya inspektörerna tillade rättspolisens direktör Luís Neves att 27 procent av den nya personalen tilldelades för att "förstärka kapaciteten att bygga upp mänskliga resurser".

Han framhöll också att av de cirka 2 500 kandidaterna till utbildningen var det endast 4 % (101) som fullföljde kursen - 52 kvinnor och 49 män - vilket bidrar till att sänka medelåldern i inspektörskåren till 44 år, "ett faktum som inte har setts på många år och som förväntas vara början på en trend under de kommande åren".

I sitt tal till republikens riksåklagare Lucília Gago, som var närvarande vid ceremonin, betonade Luís Neves, "tillsammans med förstärkningen av inspektörer inom brottsutredningar", den "effektiva och historiska förstärkningen av alla kriminaltekniska områden".

"För första gången anställer vi experter för informationsområden. De kriminaltekniska områdena måste definitivt sluta vara brottsutredningens akilleshäl", sade chefen för PJ och betonade åtagandet att genomföra en strategi för teknisk modernisering, i samarbete med Europol, i förmågan att förutse med hjälp av intelligens, artificiell intelligens och större bearbetningskapacitet för stora datamängder.