"Under 2021 mottog observationsorganet för människohandel 318 signaler från offer för människohandel, varav 308 offer signalerades i Portugal. Jämfört med 2020 ökade antalet flaggor med 89 registreringar, vilket innebär en ökning med 39 %", sade Francisca Van Dunem.

Uppgifterna lades fram under presentationen av projektet "Förbättrade system för förebyggande, stöd, skydd och (åter)integrering av offer för sexuellt utnyttjande".

Tjänstemannen sade att de flesta fall av människohandel som rapporterats i Portugal gäller utnyttjande av arbetskraft och män.

När det gäller människohandel för sexuellt utnyttjande sade ministern att få fall har upptäckts, främst kvinnor från länder i Central- och Östeuropa som inte är medlemmar i Europeiska unionen.

När det gäller projektet "Förbättring av systemen för förebyggande, stöd, skydd och (åter)integrering av offer för sexuellt utnyttjande" underströk ministern att detta initiativ "säkerligen kommer att bidra till att reflektera, förstå och bekämpa" detta fenomen.