I ett uttalande säger kommunen i distriktet Viana do Castelo att verksamheten på det nya privata sjukhuset "kommer att fokusera på den nuklearmedicinska enheten, som är grundläggande för att diagnostisera och upptäcka onkologiska sjukdomar".

Den framtida sjukhusenheten kommer att undvika "att befolkningen i Alto Minho regelbundet reser till Porto, Coimbra och Lissabon för att få tillgång till kompletterande metoder för diagnostik och terapi vid medelkomplexa ingrepp".

Den privata investeringen, som kommer att ligga i Vilarelho, "syftar till att tillgodose behoven hos de 230 000 invånarna i Alto Minho, utan att räkna med den potential som finns i det galiciska territoriet".

Det nya sjukhuset i Caminha "är den första stora investeringen av HCA Healthcare i Portugal, en amerikansk företagsgrupp som är den största privata aktören inom onkologi i världen och som genomför denna investering genom sitt brittiska dotterbolag".

Enligt kommunen förväntas 60 direkta arbetstillfällen skapas inom hälso- och sjukvårdsområdet och inom stöd till sjukhusverksamheten.