Med 10 621 registrerade dödsfall minskade den globala dödligheten i februari 2022 med 16,8 procent jämfört med februari förra året, trots att antalet personer med Covid-19 som dog ökade jämfört med januari.

I februari i år dog 1 118 personer av Covid-19, 126 fler än föregående månad, vilket motsvarar 10,5 procent av det totala antalet dödsfall under månaden. Jämfört med februari förra året dog 2 476 färre personer med Covid-19.

Mellan den 31 januari och den 20 februari 2022 var det globala antalet dödsfall högre än genomsnittet för femårsperioden före pandemin, men mellan den 21 februari och den 6 mars återgick det till att ligga under genomsnittet för samma period mellan 2015 och 2019.

De 125 147 dödsfall som registrerades i Portugal förra året var 1,2 % fler än 2020, enligt siffror från INE.

Födslar

Antalet barn som föddes i januari 2022 ökade med 4,2 procent jämfört med samma månad förra året, med 6 257 levande födslar.

Det naturliga saldot (skillnaden mellan dödsfall och levande födda) förblev negativt i januari i år (minus 5 461) men minskade i förhållande till januari 2021, då saldot var -13 656.

Enligt INE var den naturliga balansen 2021 -45 216, ett mer uttalat negativt värde än 2019 (-25 214) och 2020 (-38 932).

Giftermål

När det gäller äktenskap ökade de med 40 % i januari jämfört med samma månad förra året, med 1 140 äktenskap, 326 fler än i januari 2021.