Naturaliseringsgraden är förhållandet mellan antalet personer som förvärvat medborgarskap i ett land under ett år och antalet utländska invånare i samma land i början av året. År 2020 registrerades den högsta naturaliseringsgraden i Sverige (8,6 beviljade medborgarskap per 100 bosatta utländska medborgare).

Den andel som registrerades i Portugal låg alltså över EU-genomsnittet, som var 2 %. I motsatt ände av tabellen återfinns länder som Lettland, Estland och Litauen, där den sistnämnda medlemsstaten endast noterade en naturaliseringsgrad på 0,2 % år 2020.

Ökning av antalet beviljade medborgare

Eurostats uppgifter visar också att Portugal hade en av de största ökningarna av antalet beviljade medborgarskap. Under 2020 fick 729 000 personer medborgarskap i en EU-medlemsstat där de var bosatta, en ökning med 3 % jämfört med 2019, vilket "främst beror på de ökningar som observerats i Spanien (+27 300 spanska medborgarskap beviljade jämfört med 2019), följt av Nederländerna (+21 800), Sverige (+16 000) och Portugal (+11 000)".

Å andra sidan skedde de största minskningarna i absoluta tal i Frankrike (-23 300 beviljade franska medborgarskap jämfört med 2019), Tyskland (-20 800) och Belgien (-6 700).