Fram till den 15 mars hade 87 procent av den normala månadsmängden regn registrerats.

Men regnet som föll bidrog till att "lindra intensiteten i den meteorologiska torkan i den norra och centrala kustregionen", där vattnet i marken ökade.

Längre inåt landet, i Trás-os-Montes, Beira Alta och stora delar av södra delen, totalt 77 % av territoriet, råder fortfarande "allvarlig och extrem torka".