Uppgifter om prover som samlats in i avloppsvatten ingår i studien "Wastewater analysis and drugs" - som genomförts i 75 städer i 25 länder, med uppgifter som samlats in i Lissabon, Almada och Porto i Portugal - avser 2021 och publiceras av den europeiska gruppen SCORE i samarbete med Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN).

Enligt en expert från ECNN, som är baserad i Lissabon, är de uppgifter som samlats in i analyserna av Lissabons avloppsvatten "mycket i linje" med de andra städerna som studerats, med en ökning av konsumtionen av cannabis, kokain, amfetamin och metamfetamin och en minskning av MDMA. (allmänt känd som ecstasy).

Å andra sidan är det i Porto endast konsumtionen av amfetamin som har ökat, till skillnad från andra europeiska städer, med en minskning av de andra analyserade substanserna.

Betydande ökning

I Almada fanns det också en "betydande ökning" av användningen av kokain, amfetamin och ecstasy och en minskning av de övriga ämnena.

I studien noteras "en ökning av upptäckter av de flesta av de studerade drogerna" (cannabis, kokain, metamfetamin, amfetamin och MDMA) år 2021 under en avspärrning på grund av Covid-19-pandemin.

När det gäller cannabis hittades de högsta halterna av metaboliten (THC-COOH) i städer i södra och västra Europa, särskilt i Portugal, Spanien, Kroatien, Tjeckien, Nederländerna (Nederländerna) och Slovenien.