Den 2022 års rankning av världens lycka, som utarbetats av FN, syftar till att mäta graden av lycka hos medborgarna i 146 länder, baserat på sex olika kriterier: BNP per capita, förväntningar på ett hälsosamt liv, socialt stöd, individuell frihet, generositet och uppfattningen om korruption.

Enligt denna rankning ligger Portugal nu på 56:e plats, vilket är en ökning med två placeringar jämfört med förra året. Under 2019 klättrade Portugal 11 placeringar, till 66:e plats, efter att 2020 ha stigit till 59:e plats. Portugal ligger före länder som Grekland, Kina, Ryssland, Ukraina och Turkiet.

För femte året i rad har Finland "krönts" som det lyckligaste landet i världen, med resultat som ligger betydligt högre än andra länder. På pallen återfinns Danmark och Island. På topp 10 återfinns Schweiz, Nederländerna, Luxemburg, Sverige, Norge, Israel och Nya Zeeland.

Under de senaste tio åren har de största ökningarna i denna rankning skett i Serbien, Bulgarien och Rumänien, medan de största nedgångarna har noterats i Libanon, Venezuela och Afghanistan. Författarna påpekar också att de i de flesta länder i genomsnitt har upptäckt en uppåtgående till måttlig långsiktig trend när det gäller stress, oro och sorg, samt "en liten långsiktig nedgång i livskvalitet".