Enligt Azorernas informations- och övervakningscenter (CIVISA): "Vi har redan under det senaste dygnet registrerat omkring sjuhundra jordskalv, alla av låg magnitud, till följd av en seismisk kris som uppstod i lördags i Manadas vulkaniska spricksystem, på ön São Jorge, men endast 48 av dem kändes av befolkningen", förklarade CIVISA:s ordförande, Rui Marques.

"Alla jordskalv som har känts i São Jorge sedan kl. 17.11 i lördags [kl. 18.11 i Lissabon] är av tektoniskt ursprung", försäkrade Rui Marques, och tillade att jordskalvet av större magnitud, 3,2 på Richterskalan, registrerades kl. 14.43 den 20 mars och uppnådde grad IV/V på den modifierade Mercalli-skalan, och att den har känts av befolkningen i São Jorge och även på ön Pico".

Fyra CIVISA-tekniker reste till ön São Jorge för att noggrant övervaka utvecklingen av den seismiska krisen, som inträffar i ett område mellan byn Velas, länssätet, i södra delen av ön, och Fajã do Ouvidor, på nordkusten, som tillhör samma kommun.

"Vi håller fortfarande på att utvärdera beteendemönstret för denna seismiska kris, som nu befinner sig i en fas med lägre energiavgivning", förklarade CIVISA:s ordförande och tillade att de seismiska händelserna "nu rör sig mot byn Velas".