Enligt ett beslut som publicerats i Diário da República finns det i år 1 001 prioriterade församlingar för övervakning av bränslehanteringen, vilket är en mindre än 2021.

"Att i god tid ta itu med ansamlingen av vegetation inom ramen för det sekundära nätverket för bränslehantering är en av de viktigaste åtgärderna som bidrar till att skydda människor, djur och egendom mot bränder på landsbygden", står det i ordern som undertecknats av statssekreteraren för inre förvaltning, Patrícia Gaspar, och av statssekreteraren för naturskydd, skogar och fysisk planering, João Paulo Catarino.

I dokumentet anges dock att fastställandet av dessa prioriteringar "inte undantar inspektionsagenterna från att följa alla bestämmelser i lagstiftningen om förvaltning av landsbygdsboenden och begränsar inte deras inspektionsområde till de ovannämnda områdena och tidsfristerna".

Enligt förordningen utförs inspektionen av bränslehanteringen i de 1 001 prioriterade församlingarna mellan den 1 och 31 maj på mark som gränsar till byggnader på landsbygden (inom ett avstånd av 50 meter) och befolkningsgrupper.

När det gäller väg-, järnvägs- och eltransporter och distributionsledningar görs detta mellan den 1 och 30 juni.