I en rapport från ECO uppger National Association of Canned Fish Industries (ANIP) att prishöjningarna på konserver "endast kommer att ske under april månad", eftersom en del av industrin fortfarande har ett lager av solrosolja. Föreningen varnar dock för att det "säkert" kommer att ske fler höjningar under året, till följd av ökade råvaru- och transportkostnader.

Konserveringsindustrin är vanligtvis en sektor som gynnas av ett krig. Rysslands krig mot Ukraina påverkar dock denna sektor negativt, eftersom det land som leds av Volodymyr Zelensky är den största producenten av solrosolja och tillsammans med Ryssland står för "mer än 50 procent av världsproduktionen". Bara i Portugal "är solrosoljans vikt i de konserver som produceras 40-50 procent", konstaterar ANCP.