"Rättspolisen, genom Lissabon och Tagus Valley Board, har i en utredning som utförts av Lissabon DIAP, identifierat och gripit tre portugisiska män, 24, 22 och 21 år gamla, för att de har starka indikationer på att de begått brott som kvalificerat mord och brott mot kvalificerad fysisk integritet", står det i ett uttalande.

Enligt PJ gjorde utredningarna "det möjligt att samla in starka bevis för upphovsrätten till de begångna brotten och stödde den behöriga rättsliga myndighetens utfärdande av arresteringsorder".

"Husrannsakningar i och utanför hemmet genomfördes hos de tre anklagade, med fokus på deras bostäder, fordon och militära enhet", avslutas uttalandet.