"Jag hoppas att ni med tanke på det nationella intresset omprövar frågan om omstruktureringen av SEF som planeras i maj", sade ordföranden för Union for the Career of Investigation and Inspection of the Foreigners and Borders Service (SCIF/SEF) till Lusa.

Acácio Pereira ansåg också att den nya ministern är "en förnuftig person som tar hänsyn till det nationella intresset".

Avvecklingen av utlännings- och gränsmyndigheten, som beslutades av den avgående regeringen och godkändes förra året av republikens församling, sköts upp från januari till maj på grund av Covid-19-pandemin.