Enligt Eurostat uppgår den totala underjordiska gaslagringskapaciteten i EU till 100 miljarder kubikmeter, fördelat på 160 anläggningar i 18 medlemsstater, inklusive Portugal.

75 procent av den totala gaslagringskapaciteten är dock koncentrerad till fem länder: Tyskland, Italien, Frankrike, Nederländerna och Österrike.

Portugal kommer sist på listan med en gaslagringskapacitet på endast 3,6 terawattimmar.