Enligt den ekonomiska rapporten från mars, som publicerades av Portugals centralbank, kan bruttonationalprodukten (BNP) öka med 4,9 % år 2022, 2,9 % år 2023 och 2,0 % år 2024, "tack vare ökade intäkter från Europeiska unionen och bibehållna gynnsamma finansiella villkor".

I december förutspådde tillsynsmyndigheten en ekonomisk tillväxt på 5,8 % år 2022, 3,1 % år 2023 och 2 % år 2024.

De prognoser som släppts för i år ligger nära prognoserna från rådet för offentliga finanser (CFP), som räknar med en ökning på 4,8 %. Finansministeriets officiella uppskattning är 5,5 % för i år, men regeringen har redan medgett att den reviderar det makroekonomiska scenariot nedåt i förslaget till statsbudget.

Organisationen för samarbete och utveckling räknar med en BNP-ökning på 5,8 % och Europeiska kommissionen med 5,5 %. Internationella valutafonden räknar med en tillväxt på 5,1 procent.