Enligt en studie om läsbeteende av Gfk - ett oberoende företag som granskar och räknar bokförsäljning under hela året - konstaterades det att de internationella bokmarknaderna har återfått sin styrka med "betydande tillväxt 2021".

"Förra årets resultat var utan undantag positiva med tvåsiffriga tillväxtsiffror i den belgiska regionen Vallonien (+19 %), Brasilien (+18,8 % ), Portugal (+16,6 %), Spanien (+16,3 %) och Italien (+14,7 %)", säger konsulten.

Till skillnad från de andra länderna var dock Portugal det enda land som fortfarande inte nådde upp till försäljningssiffrorna för 2019, före pandemin.