"Europeiska kommissionen har godkänt en positiv preliminär bedömning av Portugals begäran om utbetalning av 1,16 miljarder euro, varav 553,44 miljoner euro är bidrag och 609 miljoner euro är lån inom ramen för återhämtningsmekanismen och motståndskraften", uppger kommissionen.

"De portugisiska myndigheterna lade fram detaljerade och fullständiga bevis som visar att de 38 delmålen och målen har uppfyllts", tillägger EG.

I mitten av januari undertecknade finansminister João Leão det operativa avtalet för den portugisiska återhämtnings- och motståndskraftsplanen i Bryssel.

Europeiska kommissionen anger att det handlar om "reformer på områdena hälsa, sociala bostäder, sociala tjänster, investeringar och innovation, kvalifikationer och färdigheter, skogsbruk, blå ekonomi, bioekonomi, förnybara gaser (inklusive vätgas), offentliga finanser och offentlig förvaltning".

"Flera av dessa milstolpar gäller också investeringar på områdena infrastruktur, koldioxidminskning inom industrin och digital utbildning".