Miguel Cardoso, ordförande för Algarves fiskeriproducentorganisation (Olhãopesca), sade till Lusa att sektorn för samtal med regeringen och väntar på "stöd- och begränsningsåtgärder" som gör det möjligt att hantera ökningen av bränslepriserna, men medgav att om priserna fortsätter att stiga kan fartyg med störst behov av bränsle till slut komma att stanna.

På frågan om hur yrkesverksamma inom sektorn hanterar de stigande bränslepriserna svarade tjänstemannen, vars förening representerar 163 fartyg, att de redan upplever "vissa svårigheter", eftersom priserna "har stigit och detta kommer att minska fartygsägarnas och fiskarnas inkomster".

"För ett år sedan kostade en liter diesel cirka 50 cent och för närvarande kostar den nästan en euro" och även om "hela sektorn drabbas" känner trålarna av prishöjningarna hårdare.

"För närvarande fungerar allting, men med stor oro och ängslan, med tanke på att priserna kan fortsätta att stiga och vi väntar på åtgärder som kan hjälpa oss att hantera denna situation".

Han betonade att "priset på fisk som säljs på auktion inte följer dessa ökningar", eftersom "systemet för försäljning på auktion är resultatet av lagen om tillgång och efterfrågan" och "inte återspeglar" kostnadsökningarna.