"Auchan bekräftar att företaget har underrättats om konkurrensmyndighetens meddelande om olaglighet i det aktuella ärendet och kommer naturligtvis att framföra sin invändning och utöva de rättigheter som föreskrivs i konkurrenslagen för att hävda rätten till motsägelser om de fakta som påstås ha påståtts av AdC" , säger koncernen i ett skriftligt uttalande som skickats till Lusa.

I meddelandet försäkrar stormarknadskedjan att dess "metoder inte utgör de påstådda handlingarna" och garanterar att "Auchan har interna utbildnings- och kontrollprocesser för sina anställda för att undvika alla typer av beteenden som kan leda till överträdelser av konkurrensreglerna".

AdC meddelade att man hade anklagat kedjorna Modelo Continente, Pingo Doce och Auchan samt företaget Johnson & Johnson för "samordnade förfaranden för att anpassa de priser som tas ut av konsumenterna i stormarknader".

"Efter en undersökning har AdC dragit slutsatsen att det finns indikationer på att tre av de största stormarknadskedjorna i Portugal utnyttjade affärsförhållandet med en av de viktigaste leverantörerna av hygien- och kroppsvårdsprodukter för att anpassa detaljhandelspriserna på produkterna till nackdel för konsumenterna", heter det i ett uttalande från AdC.

Enligt AdC "har de undersökta beteendena pågått i mer än 15 år och utvecklats mellan 2001 och 2016" och "om de bekräftas är beteendet i fråga mycket allvarligt".