Enligt en rapport från ECO har Nos - marknadsledare i Portugal - sagt att prisökningarna delvis måste föras vidare till konsumenterna genom en "liten justering" av popcornpriset, säger Nuno Aguiar, chef för Cinemas Nos.

För tillfället har företaget uteslutit varje förändring av biljettpriserna.

"När det gäller biljettpriset ser jag inget tryck på att göra någon form av förändring, särskilt eftersom det senare är kontraintuitivt i förhållande till strategin att locka folk tillbaka till biografen och därför inte skulle vara meningsfullt", sade Nuno Aguiar.