Enligt Cristina Siza Vieira är det "uppenbart att prisökningen redan är på gång". Till och med under pandemin var det inte priset som sjönk, utan beläggningsgraden", framhöll hon. "Det gjordes inga uppoffringar i priset och nu mycket mindre, man kan inte internalisera dessa kostnader" och "det är normalt" att de återspeglas i kunderna, underströk hon och konstaterade att kostnaderna för råvaror, löner och livsmedel har ökat och att "priset på boende kommer att fortsätta att stiga och redan stiger".

Höga förväntningar

"I år räknar vi med en återhämtning, efter en mycket dålig december, januari och februari. Vi förväntar oss att det från och med mars kommer att ske en viss återhämtning och att vi kan avsluta året på 80-85 % av 2019 års intäkter", sade hon.

"Det är ett faktum att återhämtningen inleddes förra året, eller under sommaren. Först på Madeira, sedan i Algarve, sedan i städerna, med Lissabon och Porto, där inlandet alltid har mer välstånd och upprätthåller en god efterfrågan." Men när det började återhämta sig "kom den femte vågen och skapade en mycket svår situation".