Europeiska kommissionen har bett EU:s medlemsstater att "omedelbart återkalla" programmen för medborgarskap genom investeringar, gyllene pass, och kontrollera programmen för uppehållstillstånd, gyllene visum, på grund av de "ökade riskerna" till följd av kriget i Ukraina.

Det handlar om en rekommendation där "kommissionen uppmanar medlemsstaterna att omedelbart återkalla alla befintliga system för medborgarskap för investerare och att se till att det finns starka kontroller för att hantera riskerna med system för investerares uppehållstillstånd", enligt information som skickats till pressen.

I en tid av intensiv väpnad konfrontation i Ukraina till följd av den ryska invasionen, och i ett sammanhang där många ryska oligarker med koppling till president Vladimir Putin är förmånstagare till dessa system i gemenskapsområdet, påpekar Bryssel att "Bryssel har ofta och konsekvent uttryckt sin allvarliga oro över medborgarskap för investerare och system för bosättning och de inneboende risker som de medför".

"Det nuvarande sammanhanget med Rysslands aggression mot Ukraina belyser än en gång dessa risker", betonar gemenskapsledningen.

Europeiska kommissionen påminner om att "vissa ryska eller vitryska medborgare som är föremål för sanktioner eller som i hög grad stöder kriget i Ukraina kan ha förvärvat europeiskt medborgarskap eller privilegierat tillträde till EU" under dessa system och uppmanar EU-länderna att möta "de omedelbara riskerna" genom att dra tillbaka alla eftergifter till dessa oligarker.

Institutionen uppmanar också berörda medlemsstater att senast i slutet av maj lämna in en rapport om genomförandet av denna rekommendation och att hålla kommissionen informerad.