Enligt de uppdaterade siffrorna har Portugal ett dagligt genomsnitt på 1,93 dödsfall per miljon invånare som hänförs till sjukdomen under de senaste sju dagarna, vilket är lägre än EU-genomsnittet på 2,13 men högre än världsgenomsnittet på 0,63.

Av EU-länderna har Finland det högsta genomsnittet (5,2), följt av Estland (5), Lettland (4,9), Litauen (4,7) och Grekland (4,5).

På global nivå och med hänsyn endast till länder med mer än en miljon invånare sjunker Hongkong från 35,9 till 25,6, men har fortfarande det högsta genomsnittet, följt av Sydkorea (6,76), Finland, Estland och Lettland.

När det gäller antalet nya dagliga fall per miljon invånare sjönk Portugal från ett genomsnitt på 1 100 under de föregående sju dagarna till 1 060 och gick från den 16:e till den 15:e högsta siffran i Europeiska unionen.

I denna indikator har Cypern det högsta genomsnittet, 5 210, följt av Österrike (4 260), Luxemburg (2 030), Nederländerna (2 020) och Grekland (1 950).

Det europeiska genomsnittet av nya dagliga fall per miljon invånare sjönk från 1 350 till 1 110 och det globala genomsnittet från 224 till 184.