DGS varnar för att det förväntas en situation med "dålig luftkvalitet" i dag på grund av "en luftmassa från Nordafrikas öknar, som för med sig damm och passerar över Portugals fastland, vilket ökar koncentrationerna av naturligt förekommande partiklar i luften som kan inandas".

"Denna förorening (inandningsbara partiklar - PM10) har effekter på människors hälsa, särskilt på den känsligaste befolkningen, barn och äldre, vars hälsovård måste fördubblas när dessa situationer uppstår (...) så länge som detta fenomen pågår", heter det i uttalandet.

Med tanke på denna situation, som potentiellt kan fortsätta även efter idag, rekommenderar DGS "att befolkningen i allmänhet undviker långvariga ansträngningar, begränsar fysisk aktivitet utomhus och exponering för riskfaktorer, såsom tobaksrök och kontakt med irriterande produkter".