Det portugisiska konsumenträttsförbundet DECO har analyserat 308 kommuners åtgärder för att möta klimatförändringarna och konstaterat att 55 kommuner inte har några planer. Av de kommuner som har planer har 172 anslutit sig till de interkommunala planerna, vilket innebär att endast 81 kommuner i Portugal är förberedda för klimatförändringarna.

DECO konstaterade att 93 procent av kommunernas webbplatser inte innehåller någon information om deras åtgärder. Vidare saknar 83 procent av webbplatserna information om kommunens klimatsvaga punkter eller effekter som redan har inträffat och de klimatsvaga punkter som kommer att påverka kommunen mycket snart.

Kamrarnas åtgärder eller passivitet påverkar konsumenternas beteende dagligen. Rörlighet, boende, livsmedel, avfallshantering och vatteneffektivitet är nyckelområden för deras ingripanden och har stor betydelse för medborgarnas ekologiska fotavtryck.

Deco sade att konsumenternas engagemang är viktigt och uppmanade alla att utvärdera sin egen kommun och dela med sig av vad den kan göra för dig lokalt. "Vi vill se till att konsumenterna och kommunerna är förberedda, engagerade och skyddade när det gäller klimatförändringarna. Vi kommer att vara er röst gentemot rådet för att kräva specifika åtgärder som svarar mot de nämnda problemen", framhöll de.

Mer information om DECO:s arbete och rekommendationer finns på deras webbplats https://deco.pt/.


Author

Paula Martins is a fully qualified journalist, who finds writing a means of self-expression. She studied Journalism and Communication at University of Coimbra and recently Law in the Algarve. Press card: 8252

Paula Martins