"Vissa länder har redan lämnat konkreta uppgifter om sin kapacitet att ta emot flyktingar. I Portugal har vi ännu inte fått någon fast siffra", sade Patrícia Gaspar, statssekreterare för inrikesförvaltningen.

Enligt tjänstemannen "genomförs när det gäller stöd till migrationen en uttömmande undersökning av de olika kapaciteterna, på nivån för partnerenheterna, som i synnerhet redan har en historia av samarbete med landet och som kan ge ett viktigt stöd, tillsammans med de kommunala råden, som har en mycket viktig roll här".

"Vi har ännu inget tak. Hittills har alla som har anlänt välkomnats och därför kommer vi nu också att börja driva denna fråga om att definiera specifika siffror mer, och det som alltid har varit vårt mål har varit att försöka välkomna så många som möjligt, så länge det finns intresse för att komma till vårt land", förklarade Patrícia Gaspar.