Luís Botelho Miguel har begärt att få avsluta sin tjänst som nationell direktör för utlännings- och gränsbevakningsmyndigheten, en tjänst som han har haft sedan december 2020, enligt den order som undertecknats av ministern för inrikesförvaltning, Francisca van Dunem.

I ordern, som är daterad den 28 mars, anges också att tjänstens upphörande träder i kraft från och med nästa onsdag.

Botelho Miguel, en pensionerad generallöjtnant, utsågs i december 2020 för att ersätta Cristina Gatões, som lämnade sin tjänst efter att en ukrainsk medborgare dog i SEF:s lokaler på Lissabons flygplats i mars 2020.

När han tillträdde hade Botelho Miguel, som utsetts av den tidigare ministern för inrikesförvaltning Eduardo Cabrita, som sitt huvudmål att utplåna SEF, vilket sköts upp från januari till maj på grund av Covid-19-pandemin.

I den lag som antogs i parlamentet i november 2021 och som fastställer att SEF ska upphöra fastställs att SEF:s nuvarande administrativa befogenheter när det gäller utländska medborgare kommer att utövas av en ny institution, den portugisiska myndigheten för migration och asyl (APMA), och av institutet för register och notarier, förutom att polisbefogenheterna överförs till PSP, GNR och rättspolisen.