Enligt en snabb uppskattning från det nationella statistikinstitutet (INE) "kommer förändringstakten i konsumentprisindexet (KPI) på årsbasis att ha ökat till 5,3 % i mars (4,2 % i februari)", baserat på den information som redan fastställts.

"Detta är det högsta värdet sedan juni 1994".

Den underliggande inflationsindikatorn (totalindex exklusive obearbetade livsmedel och energiprodukter) registrerade en variation på 3,8 % (3,2 % föregående månad).

När det gäller förändringstakten på årsbasis för indexet för energiprodukter uppskattar INE den till 19,8 % i mars (15,0 % föregående månad), vilket är "det högsta värdet sedan februari 1991".

De slutliga uppgifterna om KPI för mars 2022 kommer att offentliggöras av INE den 12 april.