"Vi kommer att börja behandla återbetalningar under första halvan av april", säger António Mendonça Mendes i ett uttalande till Lusa om starten av den nya IRS-kampanjen, som inleds på fredag den 1 april och pågår fram till den 30 juni.

För skatteministern finns det "ingen anledning" att i år inte återgå till de tidsfrister för återbetalning som gällde före pandemin och att "dessa tidsfrister är i genomsnitt cirka 17 dagar" efter det att deklarationen har lämnats in.

Denna siffra, sade han, är ett resultat av den genomsnittliga tiden på 11-12 dagar för behandling av de automatiska IRS återbetalningarna och 19-20 dagar för de manuella IRS återbetalningarna.

Tjänstemannen betonar den snabbhet med vilken AT har hanterat behandlingen av IRS återbetalningar under de senaste åren och påminner dock om att leveransen av den årliga deklarationen kan ske under tre månader, utan att det behövs någon "tävling" under kampanjens första dagar.