I avsnittet om stödåtgärder för födelsevård i regeringsprogrammet finns ett åtagande att se till att daghemmen successivt blir avgiftsfria fram till 2024, vilket redan tillkännagavs av den förra regeringen.

Familjestöd

Man avser, "i partnerskap och med deltagande av olika aktörer, inklusive kommuner, ett program för att utöka de sociala svaren för att stödja familjen, särskilt för barn och i territorier med ett mer bräckligt nätverk, nämligen genom att utöka nätverket av daghem, med ytterligare 20 000 nya platser och modernisera 18 000 platser", samt "universalisering av förskoleundervisning".

När det gäller åtgärder för att bekämpa barnfattigdom presenterar regeringsprogrammet en ökning av avdraget för anhöriga i form av IRS som gäller från och med det andra barnet, en progressiv ökning från 600 till 900 euro, med ett avdrag från uppbörden på 750 euro år 2022 och 900 euro år 2023.