SIAC:s huvudmål är att se till att sällskapsdjur får leva i portugisiska hem och bidra till att förhindra övergivande av djur och alla dess konsekvenser, både för människors och djurs hälsa. SIAC ökar effektiviteten i den portugisiska lagstiftningen om djurskydd och främjar efterlevnad av lagen i fall av misshandel. Enheten kontrollerar också försäljning och inköp av djur.

Alla sällskapsdjur, såsom hundar, katter och illrar, måste registreras i SIAC genom att djuret förses med ett mikrochip. Märkning av ett djur med ett mikrochip kan endast göras på en veterinärklinik. Efter placeringen måste veterinären lämna ett bevis som fungerar som identifikationsdokument för sällskapsdjur.

På webbplatsen www.siac.vet kan ägare som har förlorat ett av sina djur anmäla en efterlysning med hjälp av det nummer som veterinären har angett genom djurets mikrochipnummer. På webbplatsen kan försvinnandet rapporteras och registreras i SIAC-databasen. Om djuret hittas av tredje part och förs till en veterinärklinik informeras ägarna och djuret återvänder till sitt hem.

För närvarande är mer än 2 miljoner hundar, mer än 441 000 katter och cirka 1 700 illrar registrerade i SIAC.

Registreringen av djur är viktig eftersom den främjar djurens hälsa och välbefinnande samt är ett sätt att främja säkerheten för sällskapsdjur.