"Vi kommer att förändra den offentliga förvaltningens sätt att förhålla sig till invandrare genom att genomföra reformen av SEF som garanterar en tydlig organisk separation mellan polisens funktioner och de administrativa funktionerna för godkännande och dokumentation av invandrare, vilket måste säkerställas i nära samverkan med byrån och register- och notarietjänsterna och av sektoriella offentliga tjänster; förenkla och förkorta förfarandena för att förnya uppehållstillstånd i Portugal", står det i programmet för den XXIII:e konstituerande regeringen.

Programmet överlämnades av biträdande ministern för parlamentariska frågor, Ana Catarina Mendes, till presidenten för republikens församling, Augusto Santos Silva, efter att ha godkänts av ministerrådet.

Avvecklingen av utlännings- och gränsmyndigheten, som beslutades av den förra regeringen och godkändes i november 2021 i republikens församling, sköts upp från januari till maj på grund av Covid-19-pandemin.