SEF uppger att man har beviljat 26 950 ansökningar om tillfälligt skydd för ukrainska medborgare och utlänningar som bor i landet sedan Rysslands invasion av Ukraina inleddes den 24 februari.

Enligt SEF är 9 558 av de ukrainska flyktingar som anlänt till Portugal och fått tillfälligt skydd minderåriga, vilket motsvarar cirka 35 procent.

Under processen för tillfälligt skydd i Portugal får medborgarna tillgång till skatte-, socialförsäkrings- och SNS-nummer, så att de kan dra nytta av dessa tjänster och komma in på arbetsmarknaden.

Av de nästan 27 000 ansökningarna om tillfälligt skydd utfärdade SEF 8 400 certifikat, enligt uppgifter som lämnats till Lusa.

SEF har en onlineplattform, på tre språk, för ansökningar om tillfälligt skydd från ukrainska invånare.

Plattformen SEFforUkraine.sef.pt "gör det möjligt för alla ukrainska medborgare och deras familjemedlemmar (hushåll), samt alla utländska medborgare som är bosatta i Ukraina, att göra en online-ansökan om tillfälligt skydd för ett år, som kan förlängas med två perioder om sex månader", enligt SEF.