Enligt rapporten finns det 1 930 personer i Portugal som har en förmögenhet som är värd mellan 10 och 100 miljoner dollar (9 och 90 miljoner euro), en siffra som sjunker till 65 när det gäller förmögenheter som är värda mellan 100 och 1 miljard dollar (90 och 904 miljoner euro).

När det gäller miljardärer uppger rapporten att det bara finns tre personer i Portugal som har en förmögenhet som överstiger detta belopp (904 miljoner euro).

För att sammanställa uppgifterna har Henley & Partners analyserat länderna utifrån den sammanlagda summan av varje individs tillgångar (egendom, kontanter, aktier eller företag), exklusive skulder. Enligt finansföretaget, som beräknat ländernas samlade förmögenhet - det anser att det är ett bättre sätt att bedöma ekonomiskt välstånd än BNP - är det i USA som det finns flest miljardärer, med till exempel 810 personer med förmögenheter värderade till mer än en miljard dollar. Detta är ett mycket högre antal än i Kina och Japan, som ligger på andra och tredje plats i rankingen med 234 respektive 36 miljardärer.