År 2021 stod majs som importerades från Ukraina för 34,7 % av den inhemska importen av denna produkt. Enligt INE var det i Europeiska unionen endast Nederländerna som visade ett större beroende av majs från Ukraina (39,7 %).

Mellan 2017 och 2021 var Ukraina faktiskt alltid den främsta leverantören av majs och stod i genomsnitt för 34,4 % av den nationella importen av denna produkt.

Främst på grund av majs var jordbruksprodukter den mest representativa gruppen av Ukrainas import (genomsnittlig vikt på 73,5 % av den totala importen). Efter majs var den näst viktigaste produkten bland de jordbruksprodukter som importerades från Ukraina rå solrosolja (utom för tekniskt eller industriellt bruk), och Ukraina stod för 51,4 % av den portugisiska importen av denna produkt.

Raps eller rapsfrön var den tredje viktigaste produkten i den ukrainska jordbruksimporten och stod för 30,6 % av den totala inhemska importen av denna produkt.

Efter jordbruksprodukter var de andra produktgrupper som Portugal importerade mest från Ukraina basmetaller (19,1 %), huvudsakligen gjutjärn, järn och stål, maskiner och utrustning (1,4 %), livsmedelsprodukter (1,2 %) samt trä och kork (1,1 %). Tillsammans stod dessa fem produktgrupper för i genomsnitt 96,2 % av Ukrainas import.

Import från Ryssland

Från Ryssland importerade Portugal under 2021 främst petroleumoljor eller bituminösa mineraler (utom råoljor), som utgjorde 16,3 % av den totala importen förra året av dessa produkter. Därefter följer flytande naturgas, som står för 16,6 % av den totala importen.

Enligt INE är dessa andelar dock lägre än EU-genomsnittet (17,5 % respektive 33,5 %).

Transaktioner

INE uppger också att mellan 2017 och 2021 stod transaktionerna med Ukraina för 0,1 % av den totala exporten och 0,3 % av importen. Det högsta värdet på importen var 2021 med 297 miljoner euro.

Med Ryssland utgjorde exporten till det landet under samma period 0,3 % av den totala exporten och importen 1,5 % av den totala importen. År 2017 nådde importen från Ryssland det högsta värdet på 1 577 miljoner euro, varav 74,5 % motsvarade råolja eller bituminösa mineraler (det året var Ryssland den största leverantören av denna produkt till Portugal).