Detta är den högsta siffran på årsbasis sedan augusti 2008 (8,5 %). I januari var ökningen av byggkostnaderna på årsbasis 7,4 %.

"I februari var den uppskattade årsförändringen i indexet för nybyggnadskostnader för bostäder (ICCHN) 8,6 %, vilket var 1,2 procentenheter högre (p.p.) än vad som observerades i januari. Materialpriserna ökade med 10,1 % (9,4 % föregående månad) och arbetskraftskostnaden ökade med 6,4 % (4,5 % i januari)", står det i INE:s bulletin.

Enligt institutet "bidrog materialkostnaderna med 5,9 procentenheter till att ICCHN:s förändringstakt på årsbasis bildades (5,5 procentenheter i januari) och arbetskraftskomponenten bidrog med 2,7 procentenheter (1,9 procentenheter föregående månad)".