Det europeiska projektet "Bicification - The Future on Two Wheels" kommer att belöna 500 cykelanvändare för de sträckor som de har kört i staden Braga, så att de kan samla ihop pengar som de kan spendera i lokala butiker.

"Ju mer du cyklar, desto mer får du" är projektets budskap, och varje användare kan tjäna upp till högst 28 euro per månad.

För Bragas borgmästare Ricardo Rio är syftet med projektet att bidra till att främja en kultur av rörlighet i staden, "genom att se till att transportmedel av olika slag och för olika målgrupper samexisterar".

"Detta är ytterligare ett incitament för att främja mer miljövänliga transportsätt, till nackdel för bilen", sade han.

Genom ett GPS-system och den tillhörande applikationen kommer det att vara möjligt att övervaka de resor som görs med cykel, vilket kommer att ge upphov till ekonomiska incitament.

Denna övervakning sker på en centraliserad dataplattform.

För att delta i projektet behöver man bara bo eller arbeta i Braga, vara över 15 år och äga en cykel och en smartphone.

Ansökan måste göras senast den 31 maj på https://bit.ly/utilizadoresbicificationbraga.

Förutom staden Braga har även Istanbul i Turkiet och Tallin i Estland anslutit sig till projektet.