Från och med 2019 började man misstänka att professorer kan ha ett kränkande beteende mot studenter inom och utanför universitetets lokaler. Med tanke på detta scenario skapade Pedagogiska rådet (CP) och Studentkommissionen ett e-postkonto för att ta emot anonyma klagomål och genomföra en utredning.

Mellan den 14 och 25 mars hade mejlkorgen tagit emot 70 klagomål om sexuella trakasserier och diskriminering, varav 50 ansågs vara allvarliga.

Enligt Diário de Notícias (DN) gällde klagomålen 10 procent av FDUL:s lärare. Totalt nämndes 31 lärare, varav sju är kopplade till mer än hälften av klagomålen om lärare som lockat studenter i utbyte mot akademiska förmåner. Vissa studenter fick till och med meddelanden på sociala medier från lärare under natten, enligt samma källa.

Klagomål från 2012 års händelser lämnades också in, eftersom vissa elever tog tillfället i akt att rapportera om sin situation. De flesta offren för sexuella trakasserier var kvinnor och det finns rapporter om diskriminering, främlingsfientlighet och rasism som rapporterats av brasilianska studenter, svarta studenter eller studenter från portugisisktalande afrikanska länder, enligt DN.

Åtgärder som vidtas

E-postadressen förblir tillgänglig för studenter som vill lämna in sina klagomål. FDUL:s ledning har dock redan börjat vidta åtgärder för att lösa fallen. Ett stödkontor har öppnats för att stödja offren, i ett samarbete mellan det portugisiska advokatsamfundet och det portugisiska psykologförbundet.

Studenterna förväntar sig, även om de är i enlighet med åtgärderna, allvarligare åtgärder, nämligen att be om hjälp från behöriga myndigheter, när det gäller utredning. Enligt portugisisk lag är sexuella trakasserier dock inte ett offentligt brott, så det offentliga ministeriet kan inte utreda utan att studenterna själva anmäler fallet till myndigheterna.