Det är en del av en större trend, med kryptomarknader som faller med 8,5 procent på 24 timmar till 1,84 biljoner dollar i marknadsvärde, enligt CoinMarketCap. Prisfluktuationer är en vanlig företeelse på kryptomarknaden, och medan Bitcoin (BTC) och Ethereum (ETH) faller i värde, åtnjuter nya kryptovalutor som kommer in på marknaden stor uppmärksamhet. Dessa kryptovalutor inkluderar följandePac-Man Frog (PAC), Aquasis Protocol (AQS), Apecoin och många fler.

Det finns tusentals kryptovalutor, men det är inte alla som slutar med att bygga upp ett namn för sig själva. När det gäller att leta efter nya och potentiellt framgångsrika kryptovalutor kan det vara extremt svårt. Pac-Man Frog (PAC) har satt tonen och verkar redan åtnjuta betydande framgångar.

Varför faller Bitcoin (BTC) och Ethereum (ETH) i värde?

Historiskt sett har Bitcoins (BTC) pris varit korrelerat med priset på andra kryptovalutor. Bitcoins pris blir dock nu alltmer förknippat med aktiekurser. På samma sätt är aktiekurser också föremål för prissvängningar, och i och med kriget mellan Ryssland och Ukraina har detta en djupgående effekt på ekonomin och aktier i allmänhet.

Efter att ha fallit under den senaste veckan har priset på Ethereum (ETH) nått en kritisk stödnivå. Denna nedgång har fört ETH till ett vägskäl, vilket signalerar att det kan gå åt båda hållen. Kommer det att vara make or break? Om den stora kryptotypen fortsätter att vackla kommer säkerligen smartkontraktstoken att följa efter.

Kraften hos Pac-Man Frog (PAC)

Pac-Man Frog (PAC) föddes ur en unik idé om att skapa en decentraliserad gemenskapstoken på Solana, som banar väg för Web 3.0:s framtid. Skaparna hävdar att:

' Denbanbrytande modellen Pac-Man Frog har bеееn dеvеlореd frоm en syntes av akademisk rеѕеаrсh och finansiell mаrkеt еxреriеnсе. Vi har antagit ѕtаndаrd mеthоdѕ som hаvе bеееn battle tеѕtеd för att tjäna vår flotta av tjänster. '

Konceptet har utan tvekan fångat flera kryptoinvesterares uppmärksamhet eftersom det presenterar en annorlunda twist på din typiska krypto. Kryptomarknaden är mycket konkurrensutsatt och för att sticka ut gör kreatörerna sitt yttersta för att förnya kryptosfären.

En annan ny kryptovaluta som fortfarande befinner sig i sitt förhandsförsäljningsstadium är Aquasis Protocol (AQS), och de står också inför samma utmaning som Pac-Man Frog (PAC). Aquasis Protocol har en flotta kärnfunktioner, inklusive Aquasis Portal, Aquasis Protocol Web Application och Aquasis Widget & SDK.

Pac-Man Frog har ett uppdrag att skapa ett decentraliserat samhälle genom att tillhandahålla ett brett utbud av tjänster i ett ständigt föränderligt ekosystem. Här är några av de spännande funktioner som Pac-Man Frog (PAC) har för avsikt att tillhandahålla:

  1. Enkel startplatta
  2. NFT Launchpad
  3. NFT Aggregator
  4. GameFi NFT-marknadsplats
  5. Användare av krypto

Dessa innovativa funktioner gör Pac-Man Frog (PAC) till en lovande utmanare i kryptospelet. Även om klassikerna som Bitcoin (BTC) och Ethereum (ETH ) alltid kommer att vara framträdande i kryptosfären kommer kryptovärlden att fortsätta att utvecklas och utvecklas. Därför måste både nya och gamla kryptovalutor se till att de håller jämna steg med förändringarna.

Pac-Man Frog (PAC) håller jämna steg med förändringarna och är definitivt en att hålla ögonen på.

Ta reda på mer:

https://presale.pacmanfrog.io/

https://pacmanfrog.io

https://www.instagram.com/pacmanfrogsocial/

https://t.me/PACMANFROGOFFICIAL

https://twitter.com/PacmanfrogToken