I februari hanterade de nationella flygplatserna totalt 2,6 miljoner passagerare och 11 600 flygplan landade på kommersiella flygningar, siffror som enligt preliminära uppgifter från Instituto Statistics Portugal (INE) innebär en betydande ökning jämfört med den andra månaden 2021, men som inte är tillräckliga för att nå upp till de värden som noterades före pandemin.

INE:s uppgifter visar att antalet flygplan som landade på de nationella flygplatserna ökade med 236,1 procent jämfört med februari 2021, medan det totala antalet passagerare som hanterades ökade med 877,9 procent, ökningar som var högre än de som registrerades under föregående månad, då antalet landningar av kommersiella flygplan hade ökat med 106,1 procent och antalet passagerare med 177,4 procent.

Den ökning som INE beräknat var dock inte tillräcklig för att motsvara februari 2020, även innan pandemin Covid-19 kom, eftersom de nationella flygplatserna jämfört med månaden före pandemin fortfarande registrerade en minskning med 21,7 % av antalet flygplan som landade och 30,5 % av antalet passagerare som hanterades.

Av det totala antalet passagerare som klev av på portugisiska flygplatser i februari uppger INE att "82,2 % motsvarade internationell trafik", medan den internationella trafiken under samma månad 2021 endast utgjorde 57,4 % av det totala antalet passagerare.

De flesta internationella passagerarna kom från flygplatser på kontinenten.